Dalil Upah Haji

"Hadis riwayat Fadl bin Abbas ra. Bahwa seorang wanita dari Bani Khats'am berkata, "Wahai Rasulullah saw.! Sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji kepada hamba-Nya, bapaku seorang yang sudah berumur, tidak mampu mengadakan perjalanan, apakah boleh aku menghajikannya?" Rasulullah saw. menjawab, "Boleh."

Monday, August 17, 2009

UPAH HAJI BERSAMA ARUFA

Kami ahli keluarga syarikat ARUFA menawarkan perkhidmatan upah haji bagi orang yang telah meninggal dunia dan uzur. Badal Haji(upah haji) ini akan dilaksanakan oleh pelajar-pelajar tahfiz, imam-imam masjid-masjid di Mekah dan petugas-petugas Malaysia / Indonesia dan Fathani yang berada di Mekah dan Madinah.

Harga yang kami tawarkan adalah RM1800 seorang.

Kami bukan sahaja melakukan haji bagi pihak keluarga anda malah umrah wajib. RM1800 tersebut termasuklah umrah yang bakal dilaksanakan.

Harga yang kami tawarkan merangkumi:

  • sewa khemah wukuf di Arafah
  • sewa khemah melontar di Mina
  • tambang dari Mekah ke Arafah, Arafah ke Mina dan Mina ke Mekah
  • belanja makan bagi orang yang melaksanakan haji dan umrah
  • upah tawaf dan saie' haji
  • upah tawaf dan saie' umrah
  • belanja urusan di tanah air; urusan penghantaran wang, urusan penghantaran sijil dan urusan penghantaran hadiah.

No comments:

Post a Comment