Dalil Upah Haji

"Hadis riwayat Fadl bin Abbas ra. Bahwa seorang wanita dari Bani Khats'am berkata, "Wahai Rasulullah saw.! Sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji kepada hamba-Nya, bapaku seorang yang sudah berumur, tidak mampu mengadakan perjalanan, apakah boleh aku menghajikannya?" Rasulullah saw. menjawab, "Boleh."

Monday, August 17, 2009

CONTOH SIJIL UPAH HAJI

Ini adalah contoh sijil upah haji yang kami berikan kepada individu yang telah selesai dilakukan upah haji.

KLIK GAMBAR UNTUK BESAR DAN JELAS

No comments:

Post a Comment